Gratis lesmateriaal geschiedenis
groep 6-8

Foto-interpretatie en manipulatie door de eeuwen heen. Dit is niet alleen iets van de 21e eeuw, maar wordt al jaren gebruikt door media, politici en fotografen om de waarheid te verdraaien. Zo kan onder andere het spelen met perspectief, licht en beweging van grote invloed zijn bij het maken van een foto en het verhaal dat wat verteld lijkt te worden.

Verdiepen in historische verhalen die zich tijdens WOII in hun regio hebben afgespeeld. Per groepje werken de leerlingen één van deze historische verhalen uit. Door middel van schetsen, een checklist en het uitwerken van een scenario zetten ze een quote in beeld. Ook leren de leerlingen hoe je een tekstuele gebeurtenis kunt visualiseren en fotograferen.

Ervaren hoe een fotoshoot tot stand komt. De ideeën van de vorige les worden klassikaal besproken waarna er een les wordt gegeven over fotografie en bijbehorende terminologie.
De verschillende onderdelen, van productie tot regie en fotografie, worden besproken en verdeeld in een plan van aanpak voor de fotografie van elke quote.
Tijdens deze les gaan de leerlingen alles wat ze de voorgaande lessen hebben geleerd over re-enactment, fotografie en de lokale geschiedenis uit WOII in praktijk brengen door zelf een foto te maken van hun eigen quote. Naast de achtergrondkennis maken ze hierbij gebruik van hun reeds uitgewerkte brainstormsessie en moodboard. It’s showtime!
Leren dat er verschillende mogelijkheden zijn bij het delen van een foto en hoe begeleidende tekst en hashtags hierbij van grote invloed kunnen zijn. Ze leren de foto in context te plaatsen en een omschrijving te maken voordat ze deze online of in een expositie publiceren. Bewustwording van de gevolgen van het online delen van media en eigen rol daarin.
7/10
Prachtig opmaak.
Interessante invalshoeken.
Lerarenopleider geschiedenis
PABO
7/10
De lessen zijn eenvoudig in te zetten in de les. Het is compleet en de kinderen vinden het leuk.
Leerkracht groep 7/8
De Regenboog
7/10
Ik gun ieder kind om op deze manier kennis te maken met onze geschiedenis.
Locatiedirecteur

DOCENTENHANDLEIDING

  • Voor te bereiden in maximaal 15 minuten.
  • Gekoppeld aan de leerlijn Digitale geletterdheid en de leerlijn Geschiedenis.
  • Aanvullende verdiepende informatie.

LESBRIEF VOOR DE LEERLINGEN

  • Doen en ervaren.
  • Verbinding met eigen lokale geschiedenis.
  • Aansluiting op beroepen en de arbeidsmarkt.

SLIDES VOOR OP HET SCHERM

  • Kant en klaar.
  • Met 1 klik op het scherm.
  • Handige instructie per slide.

“Ik heb meer over de geschiedenis geleerd in de afgelopen twee dagen dan in al die jaren. Het is een beetje alsof je in een tijdmachine stapt!”

Een lessenreeks rondom WO II, fotografie en digitale vaardigheden voor de bovenbouw van het primair onderwijs.

In 5 lessen gaan de leerlingen aan de slag met beeldbronnen. Ze leren over de verschillende manieren waarop foto’s kunnen worden ingezet en hoe beelden ook al in de geschiedenis gemanipuleerd werden.

De lessen resulteren in een fotoshoot waarin verhalen van personen uit de eigen omgeving worden verbeeld. Deze zogeheten re-enactments brengen de leerlingen terug in de tijd, waardoor ze de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog herbeleven.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.